ระบบที่นอนยาแนว Geotextile ทำไมจึงเป็นทางเลือก

ไม่ว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ก็ตาม เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วล่าสุดก็เป็นข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ประชากรส่วนใหญ่และส่วนต่างๆ ของโลกอาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่ง ดังนั้นการกัดเซาะชายฝั่งจึงเป็นปัญหาหลัก โซลูชันการป้องกันที่มีอยู่ส่วนใหญ่จากแรงที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะนั้นมีราคาแพงเกินไป Geotextile จะมีผลกระทบในทางลบต่อส่วนอื่นๆ ของแนวชายฝั่ง การศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่งของมหาวิทยาลัย

Geotextile เป็นระบบที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

ในระดับสากลด้วยวิธีแก้ปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นโดยไม่รบกวนพลังของธรรมชาติโดยการสร้างกำแพงทะเล แนวปะการัง หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน การบัฟเฟอร์ของธรณีสัณฐานชายฝั่งที่มีอยู่จะช่วยเยียวยารักษาชั่วคราวหรือนานกว่านั้น โดยใช้วิธีการที่มีราคาค่อนข้างต่ำที่ Geotextile จัดหาให้ ระบบที่นอนยาแนว Geotextile มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะของน้ำและน้ำ รวมถึงการป้องกันเขื่อนบนถนนและสะพาน

นอกจากนี้ยังใช้สำหรับกำแพงทะเลและการป้องกันชายหาดในกรณีที่เกิดคลื่นไม่รุนแรง โดยทั่วไปแล้ว งานเหล่านี้เป็นงานที่สำคัญพอสมควรที่ริเริ่มโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านที่อยู่ภายใต้การคุกคามหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งอาจต้องการจัดการเรื่องนี้โดยไม่ขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาท้องถิ่น เหนือสิ่งอื่นใด มีแนวโน้มที่จะมีการโต้เถียงกันเป็นเวลานานกับสภาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการดำเนินการ Geotextile ครั้งล่าสุดในศาลโดยชาวออสเตรเลียในไบรอนเบย์เหนือสภาท้องถิ่นก็ต้องใช้เวลาถึง 8 ปี

ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยเหตุผลภายในอำนาจที่คาดคะเน

ระบบป้องกันการกัดกร่อนแบบดั้งเดิม เช่น การเติมหิน มักจะยุ่งยากและมีราคาแพง มีระบบป้องกันการกัดเซาะที่รวดเร็วและมีราคาค่อนข้างต่ำที่เจ้าของบ้านอาจนำไปใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา เป็นผลิตภัณฑ์จาก Geotextile ที่เรียกว่าซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคงและมั่นคงมากในธรรมชาติของเตียงในสวน เนื่องจากช่วยให้พืชสามารถปลูกและเติบโตผ่านแผงได้ พื้นที่จะต้องเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสม ถ้าจะใช้ Geotextile ลักษณะเฉพาะนี้ แต่ละสถานการณ์จะต้องได้รับการประเมินโดยปรึกษากับผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากเป็นเทคนิคในการปั๊มผ้า Geotextile ด้วยยาแนว

ข้อควรพิจารณาประการหนึ่งคือการเข้าถึงไซต์สำหรับการจัดหาคอนกรีตผสมเสร็จและการวางปั๊มยาแนวแบบติดตั้งบนรถบรรทุก Geotextile ช่วยให้สามารถสูบน้ำได้ในระยะไกล แต่มีข้อจำกัด โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีการปูถนนหลัก และเมื่อพิจารณาจากขอบเขตของงานแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสภาตอนนี้ ถ้าคุณต้องการให้สภาจ่ายเงิน อาจเป็นปัญหาที่แตกต่างออกไป แต่บางทีสภาควรสำรวจวิธีการดังกล่าวเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงของการกัดเซาะชายฝั่งในทุกกรณี บางทีมาตรการเล็กๆ น้อยๆ ดังกล่าวอาจเป็นก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง หากไม่ใช่คำตอบ สนใจ https://www.kklinter.co.th/geotextile.html

Geotextile