แคปชั่นเพื่อต้องการเติบโตและเพิ่มการเปิดเผยของคุณ

แคปชั่น

 

แคปชั่นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระบิดาเผยให้เห็นสิ่งต่างๆ มากมายต่อคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณดำรงอยู่ – จุดประสงค์ หากต้องการทราบเส้นทางชีวิตของคุณ ทิศทางที่คุณควรไปในแต่ละครั้งแคปชั่น คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า นี่ควรเป็นความปรารถนาของคุณแคปชั่น เพื่อต้องการเติบโตและเพิ่มการเปิดเผยของคุณเกี่ยวกับบุคคลของพระคริสต์ ในจดหมายฉบับแรกของเขาที่ส่งถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ เปาโลเขียนว่า

ชายที่ยังไม่แต่งงานกังวลเกี่ยวกับกิจการของพระเจ้าแคปชั่นเขาจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้อย่างไรหญิงหรือพรหมจารีที่ยังไม่แต่งงานกังวลเกี่ยวกับกิจการของพระเจ้า เป้าหมายของเธอคือ แคปชั่นเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกายและวิญญาณนี่ควรเป็นความปรารถนาและความปรารถนาของทุกๆ คนที่นั่น เพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยและอุทิศให้กับกิจการของพระองค์ในวิญญาณ จิตวิญญาณ และร่างกาย นี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

คนโสดจำนวนมากที่ลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องประดับมากกว่าที่จะลงทุน

และไม่สามารถเน้นมากเกินไปช่วงเวลาแห่งความเป็นโสดไม่ใช่การเสียเวลาและพลังงานไปกับราคะตัณหา ปญจ. 11:9 “หนุ่มน้อยเอ๋ย จงเป็นสุขเถิด เมื่อเจ้ายังหนุ่มอยู่ แคปชั่นและให้ใจของเจ้ามีความชื่นบานในวันแห่งวัยหนุ่มของเจ้า จงดำเนินตามทางแห่งใจของเจ้าและสิ่งที่ตาของเจ้าเห็น แต่จงรู้ไว้เถิดว่าสำหรับสิ่งทั้งปวงนี้ พระเจ้า แคปชั่นจะนำท่านไปสู่การพิพากษาจุดประสงค์ของการเป็นโสดคือการพัฒนาตนเองช่วงเวลาแห่งความเป็นโสดคือการช่วยให้เราสร้างอุปนิสัย

แคปชั่นเป็นการพัฒนาส่วนบุคคล มีคนโสดจำนวนมากที่ลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องประดับมากกว่าที่จะลงทุนในตัวเอง พวกเขาสามารถให้รายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่พวกเขาใช้ แคปชั่นแต่พบว่ามันยากที่จะจำจำนวนหนังสือที่พวกเขาอ่านในหนึ่งปี ฉันไม่ได้บอกว่าการซื้อแกดเจ็ตเป็นการสิ้นเปลือง แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะให้ความสนใจเพียงพอกับประเด็นเร่งด่วนอื่นๆ ในชีวิตของเรา เป็นเรื่องน่าเศร้าที่บางคนให้ความสำคัญกับแกดเจ็ตมากกว่าการพัฒนาตนเอง

เรานำตัวละครดังกล่าวมาสู่ความสัมพันธ์และเราคาดหวังให้ทุกอย่างราบรื่น

คุณต้องเรียนรู้ที่จะสร้างตัวเองให้เป็นชายและหญิงโสด ลงทุนในสิ่งที่ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับ ใช้เวลาสร้างตัวเองและพัฒนาตัวละครที่สร้างผลกำไรแคปชั่นอ่อยแรงให้กับคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคตพวกเราบางคนมีตัวละครที่น่ารังเกียจและดูเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย เรานำตัวละครดังกล่าวมาสู่ความสัมพันธ์และแคปชั่นเราคาดหวังให้ทุกอย่างราบรื่นและดี ทัศนคติที่เน่าเสียจะทำลายความสัมพันธ์ได้เสมอหากตอนนี้ไม่ได้

แคปชั่นทำอะไรกับมัน ตอนนี้เป็นเวลาเริ่มทำงานกับตัวละครบางตัวที่คุณรู้ว่าจะไม่ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตัวละครที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ แคปชั่นตัวละครที่มีความสำคัญต่อสถานที่ที่คุณกำลังจะไป พัฒนาตัวเอง เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต ไม่มีใครชอบที่จะเชื่อมโยงกับคนที่มีความรับผิดชอบต่อพวกเขา